Χ.Υ.Τ.Α. Αθήνας - Χ.Υ.Τ.Α. Κοζάνης

Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. στην Αθήνα και στην Κοζάνη

 Η W.A.T.T. A.E. παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. στην Αθήνα και στην Κοζάνη μέσω της συμμετοχής της στην Ανάδοχο Κοινοπραξία (Κοζάνη), και μέσω υπεργολαβίας της στην Ανάδοχο Κοινοπραξία (Αθήνα).

Η ημερήσια χωρητικότητα του ΧΥΤΑ στην Αθήνα είναι 5.500 τόνοι/ημέρα, ενώ αντίστοιχα της Κοζάνης είναι 120.000 tn ετησίως.

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 3 χρόνια για την Αθήνα και 4 χρόνια για την Κοζάνη.

Εικόνα 41